مجتمع تبلیغاتی تمدن هزاره

مشاور امور چاپی و تبلیغاتی

1

نمونه کارها

برخی از کارهای انجام شده در مجتمع تبلیغاتی تمدن هزاره

2

تولید ساک خرید

تولید انواع ساک خرید با طرح اختصاصی و در اندازه های متنوع Shopping Bag

3

هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی به عنوان عاملی مهم در جذب مشتری و برنامه های تبلیغاتی همیشه نقشی غیر قابل انکار دارند.


مجتمع تبلیغاتی تمدن هزاره

مشاوره، برنامه نامه ریزی و اجرای برنامه های تبلیغاتی